ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50€

Για τηλεφωνικές παραγγελίες 2463029223 - 6972109070

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και προϋποθέσεις (εφεξής Όροι Χρήσης) διέπουν την πρόσβαση και τη χρήση του δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος endysistore.gr. Η πρόσβαση και χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, όπως η περιήγηση και η αγορά προϊόντων, προϋποθέτει την πλήρη κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο Χρήστης διαφωνεί με όλους ή έστω με έναν από τους Όρους Χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, άλλως δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. Ο Χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης της ιστοσελίδας endysistore.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του Χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το endysistore.gr είναι ο δικτυακός τόπος και το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του διαδικτύου που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική μας επιχείρηση με την επωνυμία «Μπανιά Χριστίνα» με ΑΦΜ 115804419, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα, επί της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, αριθμ. 3, με ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@endysistore.gr και τηλεφωνικές γραμμές εξυπηρέτησης: +30 2463029223 και +30 6972109070 (εφεξής το endysistore.gr). Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο επισκέπτεται το ηλεκτρονικό κατάστημα ή κάνει χρήση των υπηρεσιών για λόγους συντομίας στο παρόν αναφέρεται ως Χρήστης ή Καταναλωτής ή Πελάτης.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Το endysistore.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς και ελεύθερα τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα ωστόσο στα πλαίσια των συναλλακτικών ηθών και των ορίων που θέτει ο νόμος. Επίσης, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όπως για παράδειγμα μία τιμή ή μία φωτογραφία, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Χρήστη. Οποιαδήποτε τέτοιου είδους αλλαγή θα γνωστοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος και θα ισχύει από την ημερομηνία ανάρτησής της σε αυτήν. Διευκρινίζεται ότι τυχόν αλλαγή των παρόντων όρων χρήσης δεν καταλαμβάνει παραγγελίες που έγιναν πριν την ισχύ της. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην ελληνική γλώσσα.

 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Το endysistore.gr δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στις ιστοσελίδες του, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Το endysistore.gr παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται, προορίζονται και πωλούνται σε τελικούς Χρήστες/Καταναλωτές. Η πώληση για εμπορικούς σκοπούς των προϊόντων δεν αποκλείεται.

 

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Στις αναγραφόμενες τιμές των πωλούμενων προϊόντων περιλαμβάνεται Φ.Π.Α.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι Χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος δηλώνουν και αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιήσουν αυτό, όπως άλλωστε και το περιεχόμενο του, τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος με οποιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό και κακόβουλο, αλλά όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, και αναλαμβάνουν την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στην ιστοσελίδα endysistore.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Επίσης δηλώνουν ότι τα παρεχόμενα από αυτούς στοιχεία κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και των περιεχομένων του, είναι απολύτως ακριβή και σωστά. Το endysistore.gr δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Τέλος, δηλώνουν ότι αναλαμβάνουν πάσα ευθύνη από την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και του λογαριασμού τους, από μη εξουσιοδοτημένα από αυτούς άτομα καθώς και την αποζημίωση από οποιαδήποτε βλάβη επιφέρει η χρήση αυτή, στο endysistore.gr και σε οποιονδήποτε άλλο συνεργάτη του.

 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
Το endysistore.gr δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά ή φωτογραφίες και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση. Ταυτόχρονα δεν φέρει καμία ευθύνη για άμεση είτε έμμεση, θετική ή αποθετική ζημιά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά αναφέρονται, διαφυγόντα κέρδη, διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, απώλεια στοιχείων και δεδομένων, απώλεια πελατείας), οι οποίες προκύψουν σε σχέση με την λειτουργία ή και την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι Χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και το endysistore.gr δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των Χρηστών ή τυχόν ασυμβατότητες μεταξύ προϊόντων – λογισμικών – υπηρεσιών που παρέχονται από αυτή.
Το endysistore.gr επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των προϊόντων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
Το endysistore.gr διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολόκληρου ή τμήματός του για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για άλλο λόγο.
Το endysistore.gr δεν μπορεί να παράσχει καμία εγγύηση για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητάς τους, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Το endysistore.gr δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών για ζημίες που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Το endysistore.gr δεν ελέγχει και δεν προβαίνει σε κανένα προληπτικό έλεγχο του περιεχομένου και των πληροφοριών που δημοσιεύουν και κοινοποιούν τρίτα μέρη και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη γι’ αυτά.
Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, το endysistore.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Επισκέπτης / Χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας endysistore.gr, στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας endysistore.gr παρέχονται "όπως ακριβώς είναι", χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, η ιστοσελίδα endysistore.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Η ιστοσελίδα endysistore.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, η ιστοσελίδα endysistore.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Η ιστοσελίδα endysistore.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο Επισκέπτης / Χρήστης και σε καμία περίπτωση η endysistore.gr.

 

ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Για τα προϊόντα, τα οποία κατασκευάζει το endysistore.gr ευθύνεται το ίδιο για κάθε ζημία που οφείλεται σε ελάττωμα του προϊόντος. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος ο Καταναλωτής πρέπει να επικοινωνήσει με το κατάστημα τηλεφωνικώς στο +30 2463029223 ή μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@endysistore.gr και θα εξυπηρετηθεί άμεσα, αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν, όταν αυτό είναι δυνατόν ή επιστρέφοντας πίσω τα χρήματα του Καταναλωτή. (Βλ. Επιστροφή προϊόντος).

 

ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ
Το endysistore.gr ασφαλίζει κάθε παραγγελία καθ’ όλο το διάστημα της μεταφοράς και μέχρι να παραδοθεί στον Καταναλωτή. Σε περίπτωση απώλειας των προϊόντων πριν την παράδοση τους στον Καταναλωτή, ο Καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει της αγοράς του και να του επιστραφούν τυχόν χρήματα που έχει καταβάλλει για την αγορά του. Μετά την παράδοση των προϊόντων στον Καταναλωτή, η ευθύνη για απώλεια ή βλάβη αυτών μετατίθεται αποκλειστικά στον Καταναλωτή. Ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης του προϊόντος μετατίθεται στον Καταναλωτή από την παράδοση του στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει εντολή από τον Καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από το endysistore.gr, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Καταναλωτή έναντι του μεταφορέα.

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Όλο το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του endysistore.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική ή ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, λήψη, μεταποίηση, μεταπώληση, μέρος ή του συνόλου του περιεχομένου του δικτυακού τόπου για άλλο σκοπό, πέραν της αυστηρά προσωπικής χρήσης, εκτός και αν υπάρχει έγγραφη συναίνεση του endysistore.gr. Τα ονόματα, οι εικόνες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το endysistore.gr ή τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτό, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα του ιδίου και των συμβεβλημένων με αυτό μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεση τους στον δικτυακό τόπο endysistore.gr δε θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η Προστασία Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά δεδομένα που ο Χρήστης παρέχει στο endysistore.gr κατά τη διάρκεια χρήσης του δικτυακού τόπου, με τις προβλέψεις της ισχύουσας Νομοθεσίας, μεταξύ των οποίων και ο Νόμος 4624/2019. Τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη ζητούνται, καταγράφονται και χρησιμοποιούνται μόνο για την εξυπηρέτησή του από το ηλεκτρονικό κατάστημα και αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς. Τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη δεν πρόκειται να δοθούν σε καμία περίπτωση σε άλλες εταιρείες ή φορείς χωρίς την άδειά του, ενώ βάσει του νόμου προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο Χρήστης, μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά όποτε το επιθυμεί. Τέλος, το endysistore.gr παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε Xρήστη δεν επιθυμεί πλέον να χρησιμοποιεί το ηλεκτρονικό κατάστημα και τις υπηρεσίες που παρέχονται από αυτό, να υποβάλλει αίτημα διαγραφής από το αρχείο του. Σε αυτή την περίπτωση τα προσωπικά στοιχεία και δεδομένα του Χρήστη διαγράφονται και παύουν να χρησιμοποιούνται. Για περισσότερες πληροφορίες ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στους όρους της Πολιτικής Απορρήτου του endysistore.gr.

 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Το endysistore.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των προσωπικών δεδομένων του Χρήστη καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών που διενεργεί μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος. Για το λόγο αυτό, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Χρήστη. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία και συναλλαγές του Χρήστη, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Δυνατότητα σύναψης έγκυρης παραγγελίας μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, έχετε εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός τηρώντας τα άρθρα του Ελληνικού Αστικού Κώδικα, (εφόσον έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας σας και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Σε παραγγελίες μπορούν να προβούν και εκπρόσωποι νομικών προσώπων. Το endysistore.gr χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο anti-spam, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους μέσω του Internet. Για περισσότερες πληροφορίες ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στους όρους της Πολιτικής Απορρήτου του endysistore.gr.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ
Οι υπηρεσίες του δικτυακού τόπου endysistore.gr ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, στις οποίες ενδέχεται να μεταφερθούν οι Xρήστες. Το endysistore.gr δεν είναι υπεύθυνο για τις πρακτικές περί απορρήτου των εν λόγω ιστοσελίδων τρίτων. Προτείνεται οι Xρήστες να διαβάζουν τις πολιτικές προστασίας δεδομένων κάθε ιστοσελίδας τρίτου μέρους στην οποία συνδέονται από τον ιστότοπο του endysistore.gr.

 

ΧΡΗΣΗ COOKIES
To endysistore.gr χρησιμοποιεί τεχνολογία cookies για να βελτιώσει και να διευκολύνει την επίσκεψη και περιήγηση των Χρηστών στoν ιστότοπο του. Τα αρχεία cookies αποστέλλονται στον υπολογιστή των Χρηστών, τους οποίους και αναγνωρίζουν ως συγκεκριμένους χρήστες, αποθηκεύοντας τις προσωπικές τους προτιμήσεις. Οι Χρήστες της ιστοσελίδας του endysistore.gr μπορούν να ρυθμίσουν τον διακομιστή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τους προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του, είτε να αποκλείει τη χρήση τους σε κάθε περίπτωση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα cookies, ο Χρήστης μπορεί να ανατρέξει στους όρους της Πολιτικής Απορρήτου του endysistore.gr.

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ- ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ
Η εγγραφή ως Μέλος του ηλεκτρονικού καταστήματος endysistore.gr είναι στη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη και δεν αποτελεί υποχρέωσή του προκειμένου να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή να διενεργήσει μια αγορά από αυτό. Ωστόσο εάν ο Χρήστης επιθυμεί την εγγραφή του, μπορεί να προχωρήσει σε αυτή με την εισαγωγή των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων που θα ζητηθούν και την αποδοχή των παρόντων Όρων Χρήσης. Με αυτά τα απλά βήματα, η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται και ο Χρήστης αποκτά τον δικό του Λογαριασμό Μέλους. Η εγγραφή και η συμμετοχή ως Mέλος είναι δωρεάν, είναι προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη. Ο Χρήστης φέρει την ευθύνη για τα προσωπικά στοιχεία που χορηγεί και το endysistore.gr βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στη χορήγηση αυτή. Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα, οποιαδήποτε στιγμή, να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του, να τα επεξεργάζεται και να ζητήσει την άμεση διαγραφή τους. Τα στοιχεία του Χρήστη διατηρούνται από το endysistore.gr μόνο για όσο χρόνο ο Χρήστης παραμένει εγγεγραμμένο Μέλος του, δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και τυγχάνουν διαχείρισης αποκλειστικά από το ίδιο και μόνο για σκοπούς συνυφασμένους με τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος. Όλα τα προσωπικά στοιχεία του Χρήστη, τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας εγγραφής του endysistore.gr είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών και η εγγραφή του Χρήστη δηλώνει την πλήρη συγκατάθεσή του. Αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύουν οι όροι και διατάξεις της Πολιτικής Απορρήτου του endysistore.gr.

 

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ NEWSLETTER (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ)
Η εγγραφή του Χρήστη στην Υπηρεσία Νewsletter του endysistore.gr είναι στη διακριτική ευχέρεια του Χρήστη και δεν αποτελεί υποχρέωσή του προκειμένου να περιηγηθεί στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή να διενεργήσει μια αγορά από αυτό. Ωστόσο εάν ο Χρήστης επιθυμεί την εγγραφή του στην Υπηρεσία, μπορεί να προχωρήσει σε αυτή με την εισαγωγή της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) στο αντίστοιχο πεδίο του δικτυακού τόπου. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του, ο Χρήστης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του να λαμβάνει ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του endysistore.gr, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα μέσω του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου. Για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ισχύει ό,τι αναφέρεται στην Πολιτική Απορρήτου του endysistore.gr. Ο Χρήστης οφείλει να φροντίζει για την ορθή συμπλήρωση του e-mail που θα λαμβάνει τα ενημερωτικά δελτία και να ελέγχει συχνά, εάν αυτά καταλήγουν στην Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το endysistore.gr εάν αυτά δεν παραδοθούν στον προορισμό τους. Ο Χρήστης μπορεί να διαγραφεί από την Υπηρεσία Νewsletter όποια στιγμή το επιθυμεί, χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας του δικτυακού τόπου ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά e-mails που λαμβάνει ο Χρήστης από το endysistore.gr στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Newsletter.

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ/ΜΕΛΟΥΣ
Για την αναγνώριση εγγεγραμμένου Χρήστη/Μέλους χρησιμοποιείται η διεύθυνση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του (e-mail) και ο προσωπικός μυστικός κωδικός ασφαλείας (password), τα οποία μπορούν να μεταβάλλονται από τον Χρήστη όσο συχνά επιθυμεί. Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία Χρήστη/Μέλους είναι ο ίδιος μέσω των ανωτέρω κωδικών και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητάς και απόκρυψης του από τρίτα πρόσωπα. Το endysistore.gr δεν ευθύνεται για τη χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνίσταται, για λόγους ασφαλείας, η αλλαγή του password σε τακτά χρονικά διαστήματα και η αποφυγή χρήσης των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης). Επίσης, προτείνεται η χρήση όχι μόνο γραμμάτων και αριθμών αλλά και συμβόλων για τη δημιουργία ισχυρού password.

 

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ
Μέσα από το μενού και τις κατηγορίες προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος, ο Χρήστης μπορεί να επιλέξει τα προϊόντα που επιθυμεί, να τα προσθέσει στη λίστα επιθυμιών για μελλοντική χρήση ή να τα προσθέσει στο καλάθι αγορών για να ολοκληρώσει την παραγγελία του. Επίσης, πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, ο Χρήστης μπορεί, εάν το επιθυμεί, να αφαιρέσει προϊόντα από το καλάθι αγορών, επιλέγοντας τη διαγραφή τους. Σε αυτή την περίπτωση, γίνεται νέος υπολογισμός του κόστους παραγγελίας και εφόσον ο Χρήστης συμφωνεί, επιλέγει την εντολή Προχωρείστε στην Αγορά για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αγοράς.
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραγγελίας του, ο Χρήστης θα λάβει αυτοματοποιημένο e-mail το οποίο θα αναφέρει τον αριθμό παραγγελίας και περαιτέρω λεπτομέρειες αυτής. Ο Χρήστης οφείλει να φροντίζει να λαμβάνει τα e-mail που προέρχονται από το endysistore.gr και να ελέγχει συχνά, εάν αυτά καταλήγουν στην Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία.
Όταν η παραγγελία παραδοθεί στη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), o Χρήστης θα λάβει ένα νέο μήνυμα e-mail το οποίο θα αναγράφει τον αριθμό φορτωτικής/αποστολής. Με αυτό τον αριθμό ο Χρήστης μπορεί να παρακολουθεί την πορεία της παραγγελίας του μέχρι αυτή να φτάσει στο χώρο παράδοσης που αυτός έχει δηλώσει στην εκάστοτε παραγγελία του.

 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ
Στην περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει να καταχωρήσει την παραγγελία του τηλεφωνικά, θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει τους παρόντες Όρους Χρήσης, τους οποίους και αποδέχεται σιωπηρά με την τελική καταχώρηση της παραγγελίας του. Τηλέφωνο επικοινωνίας για τις τηλεφωνικές παραγγελίες είναι το +30 2463029223 και +30 6972109070, από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 10:00 έως τις 16:00.

 

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ
Ακύρωση της παραγγελίας δύναται να γίνει στις κάτωθι περιπτώσεις :
Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας της παραγγελίας ο Χρήστης μπορεί να αφαιρέσει τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών του πατώντας στο κουμπί διαγραφή και μετά ενημέρωση. Παράλληλα, μπορεί να μεταβάλει την ποσότητα των προϊόντων που έχει επιλέξει σε μηδέν.
Εάν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική παραγγελία αλλά δεν έχει αποσταλεί ακόμα το προϊόν από το κατάστημα του endysistore.gr. Σε αυτή την περίπτωση, η ακύρωση είναι δυνατή με αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@endysistore.gr ή με τηλεφωνική επικοινωνία στο +30 2463029223 και +30 6972109070, από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 10:00 έως τις 16:00 και εφόσον επιβεβαιωθεί με e-mail στον Χρήστη από το endysistore.gr ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η αποστολή του προϊόντος.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ
Το endysistore.gr βρίσκεται δίπλα σας, ανά πάσα στιγμή, πριν αλλά και μετά την παράδοση των προϊόντων. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που τυχόν αντιμετωπίζετε σχετικά με την παραγγελία σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ
Οι ανωτέρω Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του endysistore.gr και του Xρήστη και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Για κάθε τυχόν διαφορά, συμφωνείται ότι αποκλειστική αρμοδιότητα έχουν τα Δικαστήρια Εορδαίας και Κοζάνης.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ
Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι με την παραγγελία σας, έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε το προϊόν εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας και να ζητήσετε ένα από τα παρακάτω:

1. Αντικατάσταση με άλλο μέγεθος, όταν αυτό είναι διαθέσιμο.
2. Αντικατάσταση με προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας.
3. Άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων.

Τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Το τελικό ποσό που επιστρέφεται στον πελάτη υπολογίζεται με βάση την αξία του προϊόντος κατά την ημερομηνία αγοράς του, Η κατάθεση των χρημάτων σας γίνεται στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που θα μας υποδείξετε, εντός 14 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που θα λάβουμε τα προς επιστροφή προϊόντα και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται παρακάτω.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Δε γίνονται επιστροφές χρημάτων ή αλλαγές σε προϊόντα που κατασκευάσθηκαν κατόπιν ειδικής παραγγελίας.
Για να επιλέξετε άλλο μέγεθος ή άλλο προϊόν, θα πρέπει να καταχωρήσετε νέα παραγγελία και να μας ενημερώσετε για την αλλαγή.

Πριν προχωρήσετε στην αποστολή του επιστρεφόμενου προϊόντος, πρέπει να επικοινωνήσετε μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@endysistore.gr ή τηλεφωνικώς στο +30 2463029223 και θα σας βοηθήσουμε με την επιστροφή σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε τη Φόρμα Επιστροφής που παρέχεται στην ιστοσελίδα του endysistore.gr. Η επιστροφή θα γίνει δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισης από την επιχείρησή μας και ενημερώνοντάς σας για την διαδικασία.

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, παρακαλούμε να ελέγχετε προσεκτικά, κατά τη στιγμή της παράδοσης της παραγγελίας σας, το άθικτο της συσκευασίας του και την κατάσταση του προϊόντος.

 

ΚΟΣΤΟΣ
Όταν συντρέχει η περίπτωση α ή β, δηλαδή η επιστροφή και αντικατάσταση προϊόντος (αλλαγή), δεν επιβαρύνεστε με έξοδα επιστροφής (χρέωση παραλήπτη), με την προϋπόθεση η επιστροφή του προϊόντος να αποστέλλεται σε εμάς με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς Speedex Courier. Εάν μας επιστρέψετε προϊόντα με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier), τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν εσάς (χρέωση αποστολέα) και επιπλέον το endysistore.gr διατηρεί το δικαίωμα άρνησης της παραλαβής τους. Τα έξοδα επαναποστολής του νέου προϊόντος (αλλαγή) επιβαρύνουν τον πελάτη (εσάς) και ανέρχονται σε 2.9 ευρώ. Σε περίπτωση που λάβει χώρα η ίδια διαδικασία με τον ίδιο πελάτη, τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον ίδιο τον πελάτη ακόμα κι αν η αποστολή των προϊόντων γίνει με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς Speedex Courier. Η νέα αποστολή γίνεται και πάλι με τη Speedex Courier. Για το κόστος στην περίπτωση γ βλέπε παρακάτω ενότητα ¨ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ”.

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος, είναι να γίνει εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας σας. Ως ημερομηνία αποστολής του επιστρεφόμενου προϊόντος λογίζεται αυτή που αναγράφεται από την εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) στην απόδειξη παραλαβής, για τον έλεγχο του εμπρόθεσμου.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή του προϊόντος είναι να βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση και να συνοδεύεται από το αντίστοιχο φορολογικό παραστατικό.
Ειδικότερα, τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν φορεθεί, πλυθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, και δεν πρέπει να παρουσιάζουν σημάδια χρήσης. Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην άρτια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, στη διεύθυνση της έδρας μας, συμπεριλαμβάνοντας τα συνοδευτικά έγγραφα (π.χ. εγγύηση, ετικέτες, καρτελάκι εταιρίας κατασκευής, κ.λ.π.) και αντικείμενα (π.χ. συσκευασία δώρου, κουτί/θήκη αποθήκευσης, κ.λ.π.). που παρελήφθησαν.

Η επιστροφή θα γίνει δεκτή μόνο κατόπιν έγκρισής της από την επιχείρησή μας, ενημερώνοντας σας σχετικά με ηλεκτρονικό μας μήνυμα.

Προϊόντα που έχουν οποιοδήποτε σημάδι χρήσης ή φθοράς ή επιστροφές που γίνονται χωρίς να πληρούν τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, θα επιστρέφονται στον πελάτη στη διεύθυνση αποστολής που αναφέρεται στην αρχική παραγγελία και με έξοδα αποστολής που επιβαρύνουν τον ίδιο και ανέρχονται σε 2 ευρώ.

 

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Σε περίπτωση που λάβατε ελαττωματικό προϊόν, ακολουθείτε την παρακάτω διαδικασία:
Αφού πρώτα επικοινωνήσετε με το endysistore.gr και λάβετε την έγκριση επιστροφής έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα από τα παρακάτω:
(α) τη δωρεάν επισκευή του ελαττώματος, όταν αυτή είναι δυνατή
(β) την αντικατάστασή του με προϊόν ίσης ή μεγαλύτερης αξίας, όταν αυτό είναι διαθέσιμο
(γ) άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης και επιστροφής χρημάτων, χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για εσάς.

Σε κάθε περίπτωση, όλα τα έξοδα επιστροφής και επαναποστολής καλύπτονται από το endysistore.gr, με την προϋπόθεση ότι η επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος να αποστέλλεται με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς Speedex Courier. Εάν μας αποστείλετε το προϊόν χωρίς να τηρηθεί η παραπάνω διαδικασία τα έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν εσάς και επιπλέον το endysistore.gr διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης της παραλαβής του. Επίσης, οι παραπάνω υποχρεώσεις του endysistore.gr παύουν σε περίπτωση που το ελάττωμα έχει προκληθεί από εσάς ή το προϊόν το οποίο επιστρέφεται φέρει φθορές, εκδορές και γενικότερα δημιουργεί την εντύπωση ότι έχει υποστεί χρήση πέρα από την απαραίτητη για τη διαπίστωση της καταλληλότητας του. Κατά τα λοιπά ισχύει ό,τι αναγράφεται παραπάνω για τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής. Σε κάθε περίπτωση το endysistore.gr παρέχει την υπηρεσία επισκευής του προϊόντος, κατόπιν χρέωσης του χρήστης.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
Η επιστροφή χρημάτων γίνεται πάντα στην τιμή αγοράς του προϊόντος την ημέρα της αγοράς του. Για την επιστροφή των προϊόντων, δεν επιβαρύνεστε με έξοδα επιστροφής (χρέωση παραλήπτη), με την προϋπόθεση η επιστροφή του προϊόντος να αποστέλλεται σε εμάς με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς Speedex Courier. Εάν ο πελάτης επιστρέψει τα προϊόντα με οποιαδήποτε άλλη courier, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον ίδιο τον πελάτη και επιπλέον το endysistore.gr διατηρεί το δικαίωμα της άρνησης της παραλαβής τους. Σε περίπτωση που λάβει χώρα η ίδια διαδικασία με τον ίδιο πελάτη, τα έξοδα αποστολής θα επιβαρύνουν τον ίδιο τον πελάτη ακόμα κι αν η αποστολή των προϊόντων γίνει με τη συνεργαζόμενη εταιρεία ταχυμεταφοράς Speedex Courier. Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται στον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού που θα μας υποδείξει ο Πελάτης, εντός 14 εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που θα λάβουμε τα προς επιστροφή προϊόντα και εφόσον αυτά πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται παραπάνω.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μ. Αλεξάνδρου 3
Πτολεμαΐδα T.K. 502 00
info@endysistore.gr
Τηλέφωνο: 2463029223 - 6972109070

 

 

Copyright EndysiStore.gr © 2021. Design by Kostas Tsampalis